K.V.H.

Tweemaandelijks geven de instructeurs theoretische toelichting (o.a. aan de hand van allerlei beeldmateriaal) en dit voor al onze (nieuwe) cursisten en andere geïnteresseerden.
Tijdens deze – gratis – voordracht kunnen verschillende zaken besproken worden waar we op het terrein misschien minder tijd voor hebben. Enkele voorbeelden:

- hoe leert onze hond;
- lichaamstaal van de hond;
- opvoeding thuis;
- rangorde;
- allerlei problemen;
- enz....

Daar we het aantal deelnemers per keer beperkt willen houden, vragen wij je wel om voor deze les (die buiten de normale openingsuren gegeven wordt) in te schrijven. Dit kan gebeuren aan het onthaal.
Meer info kan je vernemen via 03/322-82-66 of stuur ons een e-mail.
We heten je van harte welkom op een van deze avonden, die plaats vinden om de twee maanden (de pare maanden), maar vragen je wel die avond je hond(en) thuis te laten.