K.V.H.

Meer dan 40 jaar geleden, kocht de heer Antoon Koreman een jonge herdershond voor zijn dochter. De pup Kazan moest een gezellige en gehoorzame huishond-vriend worden.
Omdat Antoon Koreman vond dat hij weinig over hondenopleiding wist, ging hij lessen volgen in Nederland.
Hij zou echter niet alleen Kazan opleiden, hij wilde ook andere hondenbezitters in Vlaanderen helpen.
Instructeurs werden opgeleid en de eerste ‘stichting’ opgericht: Hondenschool voor gezelschapshonden.
page24_1

De lessen vonden plaats op de speelplaats van een school en een plein van een scoutsvereniging.
Om andere scholen op te starten en hulp te verlenen aan andere instructeurs (Aalst, Zwijndrecht, enz ...) werd de stichting "Centrum voor hondenopleiding" opgericht. De school huurde een plein van de stad Antwerpen.
In 1969, naarmate andere instructeurs geen hulp meer nodig hadden, en ook elders cursussen werden gegeven, werd de naam veranderd in: "Kleuterschool Voor Honden".
In 1987 werd de vereniging heropgericht tot zijn huidige vorm. De eerste jaren was enkel een klein terrein voor het (inmiddels verdwenen oude) clublokaal voldoende.
Nu, al die jaren later, bewijzen de (broodnodige) aangekochte terreinen dat onze formule werkt èn dat er gelukkig steeds meer mensen het nut en de zin van een goed opgeleide hond gaan inzien.